Contact

Krzysztof Zmorzyński

Board Member

I will gladly answer all your questions.

Company registration data

INTSOL sp. z o. o.
ul. Radarowa 60
02-137 Warsaw, Poland

VAT ID: PL522 300 28 72
KRS: 0000447969
REGON: 146502903

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Scroll to top